RUP Maldegemveld

In november 2011 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden rond Maldegemveld.

Dit planningsproces is omwille van een gebrek aan draagvlak voor de realisatie van bijkomende natuur- en bosgebieden on hold gezet. In 2017 startte daarom het strategisch project Landschapspark Drongengoed op. Via die werking wordt er onder meer naar draagvlak gezocht voor het versterken van de openruimtestructuren in het gebied.