RUP Leievallei van Bavikhove tot Deinze

De Vlaamse overheid voorziet de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Leie van Bavikhove tot Deinze. Dat plan moet onder andere de realisatie van het project Rivierherstel Leie mogelijk maken. 

00415.gif

 

Op dit ogenblik lopen nog een aantal voorbereidende onderzoeken. Als die klaar zijn, kan het overlegproces met de lokale besturen en natuur- en landbouworganisaties voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan starten.