RUP Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille

In 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw- en natuurgebieden in de kustpolders tussen Oudenburg en Jabbeke. Het plan moet o.a. de realisatie van een aantal natuurcompensaties voor de haven van Zeebrugge mogelijk maken.

In juni 2016 werd een voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd worden aan een plenaire vergadering. Op 3 mei 2019 stelde de Vlaamse Regering een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Van 13 juli tot 13 september 2019 was er een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.

Op 3 juli 2020 stelde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

Beschikbare documenten: