RUP Heverleebos-Meerdaalwoud

In juni 2010 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in en rond Heverleebos en het Meerdaalwoud.

Op 23 mei 2014 stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.