RUP Gasthuisvelden-Donderheide

Binnen het serregebied rond Sint-Katelijne-Waver startte de Vlaamse overheid in maart 2013 een overlegproces met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Gasthuisvelden-Donderheide.

Het plan biedt een kader voor het versterken van de bosgordel gevormd door de bosgebieden Gasthuisvelden-Gasthuisbos-Brede Zijpe aansluitend bij het fort van Koningshooikt én de mogelijkheden voor de ontwikkeling van glastuinbouw in relatie tot ecologische verbindingszones, beekvalleien en mogelijkheden voor grondgebonden landbouw bepalen voortbouwend op de ruimtelijke visie die in de stedenbouwkundige voorstudie voor het serregebied Sint-Katelijne-Waver in 2010 is uitgewerkt.

In 2013 vond een voortraject met de lokale besturen en actoren plaats. In november 2014 is een voorontwerp RUP voorgelegd aan een plenaire vergadering met de betrokken gemeenten, provincie en adviserende instanties. Na de verwerking van deze adviezen stelde de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan op 19 december 2014 voorlopig vast. Het openbaar onderzoek liep van 3 maart tot 3 april 2015. Op 18 september 2015 stelde de Vlaamse Regering het plan definitief vast.

Beschikbare documenten: