RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle

In 2009 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in en rond de abdij van Westmalle. Het plan moet het cultuurhistorisch waardevol landschap rond de abdij van Westmalle beter te beschermen. De nieuwe bestemmingen in het plan garanderen dat de bestaande bossen, historische gebouwen en parken, dreven en open landbouwvelden behouden blijven.

Op 16 december 2011 stelde de Vlaamse regering het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Van 31 januari tot 30 maart 2012 vond een openbaar onderzoek over het ontwerpplan plaats. Na de verwerking van de resultaten van het openbaar onderzoek stelde de Vlaamse regering het plan op 19 oktober 2012 definitief vast.

Beschikbare documenten: