RUP Enclaves Hoge Kempen

De Vlaamse overheid startte in 2016 met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Enclaves Hoge Kempen". Dat plan moet een aantal bestemmingwijzigingen doorvoeren om een aantal enclaves in of rond het Nationaal Park Hoge Kempen om te vormen naar natuurgebied zodat effectief een groot aaneengesloten geheel van natuurgebieden gerealiseerd wordt.

Een eerste planvoorstel werd in de perdiode 2016-2018 uitgewerkt. De Vlaamse Regering nam echter géén beslissing over dat planvoorstel en besliste op 4 juni 2021 om een nieuwe planproces op te starten voor dit gebied. Voor dit nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu een startnota opgemaakt worden.

Beschikbare documenten: