RUP Elerweerd

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 12 oktober 2012 is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor een aantal gebieden in de Maasvallei tussen Maaseik en Dilsen-Stokkem om de realisatie van de projectgrindwinning Elerweerd mogelijk te maken. Een plenaire vergadering over het voorontwerp RUP vond plaats in april 2015.

Op 31 maart 2017 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp RUP 'Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert - Deelgebied 1. projectgrindwinning Elerweerd' voorlopig vast. Voor de overige deelgebieden werd nog geen beslissing genomen. Het openbaar onderzoek vond plaats van 16 mei tot 14 juli 2017.

Op 2 februari 2018 stelde de Vlaamse Regering het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Aansluitend daarop is gestart met de voorbereiding van de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de andere deelgebieden van de Maasvallei tussen Stokkem en Heppeneert. Daarvoor zal in 2018 een startnota opgesteld worden.

Beschikbare documenten: