RUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden

In maart 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden.

Dat plan moet onder meer de realisatie van het natuur- en waterbergingsproject Bovendijle van het geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Het planvoorstel is opgemaakt in overleg met de lokale besturen en de natuur-, landbouw- en bosorganisaties.

De Vlaamse Regering stelde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast op 30 oktober 2015.

Beschikbare documenten: