RUP De Liereman

De Vlaamse Regering besliste op 12 december 2008 in het kader van de herbevestiging van de agrarische gebieden in de regio Noorderkempen met de betrokken actoren een raamakkoord uit te werken over de natuurontwikkeling en het flankerend landbouwbeleid in en in de omgeving van De Liereman (Oud-Turnhout).

Het raamakkoord werd in september 2011 ondertekend door alle partijen en sindsdien coördineert de Vlaamse Landmaatschappij de uitvoering van dat akkoord. Er is een overlegstructuur opgezet en een aantal voorbereidende studies worden nu uitgevoerd vooraleer er over gegaan kan worden tot de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied. 

Meer over de aanpak van dat overlegproces en de stand van zaken van de uitvoering van het raamakkoord vindt u op de projectpagina van de Vlaamse Landmaatschappij.

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal verder afgestemd worden op het Natuurinrichtingsproject dat is ingesteld op 13 juni 2014. Na de goedkeuring van het projectrapport zal aldus gestart worden met de voorbereidingen voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.