RUP De Gavers

In januari 2011 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in en rond De Gavers (Deerlijk, Harelbeke).

In overleg met de provincie West-Vlaanderen is afgesproken om dit planningsproces niet verder te zetten. Ondertussen heeft de provincie West-Vlaanderen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied opgesteld.