RUP Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem

In 2011 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in en rond het Bouvelobos, Hemsrode en de steilrand van Moregem (Anzegem, Wortegem-Petegem).

Er is daarvoor een overlegproces gevoerd met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur- en landbouworganisaties. In 2014 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan. Op 23 december 2016 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek daarover vond plaats van 21 februari tot 21 april 2017. Op 12 januari 2018 stelde de Vlaamse Regering het plan definitief vast.

Beschikbare documenten: