Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in functie van de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau aan de kust en in de westhoek

De Kust en de Westhoek zijn regio’s met een dynamiek die toch wel verschilt van andere regio’s in Vlaanderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het seizoensgebonden toerisme aan de Kust en het zeer open karakter van de Westhoek. Dat betekent dat er op het vlak van ruimtelijke ordening en van mobiliteit een specifiek beleid kan gevoerd worden in functie van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid moeten dan wel samen uitgewerkt worden voor één regio. En zo’n uitwerking kan enkel als er keuzes worden gemaakt. Dergelijke aanpak gebeurt dan best bovenlokaal. 

Dat blijkt uit studiewerk van het Vlaams Departement Omgeving. Daarmee wil ze aansluiten op de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarin ruimtelijke ontwikkelingen die afgestemd zijn op het openbaar vervoer voorop staan.

pdf bestandRuimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden aan de kust en in de Westhoek (8.61 MB)

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)
02 553 11 71 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)