Ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde definitief goedgekeurd

  • 15 maart 2022

Op voorstel van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering op 11 maart 2022 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde’ in de gemeenten Deinze, Lievegem en Gent definitief goed. Het ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt het gewestplan en legt bijkomende natuur- en bosgebieden vast aansluitend bij de opties van het landinrichtingsplannen voor de Oude Kalevallei en de groenpoel Vinderhoutse bossen. Met dit plan legt de Vlaamse Regering ook de afbakening van het erfgoedlandschap ‘Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk’ definitief vast. 

Het openbaar onderzoek vond plaats van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021. Er werden 34 adviezen of bezwaarschriften ingediend. Op basis van de elementen uit het openbaar onderzoek werd het plan op een aantal punten aangepast. 

De gebieden die de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos gefaseerd bebost in het kader van de ontwikkeling van de Groenpool Vinderhoutse Bossen krijgen in dit plan formeel een natuur- of bosbestemming en ook de Oude Kalevallei krijgt in dit plan een bestemming als natuurgebied. De vallei van de Kale- en Meirebeekvallei wordt gedifferentieerd als een verwevingsgebied voor landbouw en natuur. “Met dit plan leggen we netto 150 ha natuurgebied, 135 ha bosgebied en 150 ha natuurverwevingsgebied bijkomend vast ten opzichte van het gewestplan” zegt minister Demir. “Zo beschermen we de waardevolle natuur in de vallei van de Oude Kale beter en bouwen we verder aan de realisatie van een stadsrandbos voor Gent. Als het landinrichtingsproject helemaal uitgevoerd is, zal er hier in totaal 155 ha nieuw bos gerealiseerd zijn.”

Het plan zorgt ook voor het behoud van de meest waardevolle landschaps- en erfgoedelementen in het gebied door ze op te nemen als erfgoedlandschap. Het gaat daarbij onder meer over een aantal kasteelparken rond Vinderhoute, de dries van Slindonk en het typische meersen- en bulkenlandschap van de Oude Kalevallei.