Ruimtelijk uitvoeringsplan Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter voorlopig vastgesteld

  • 10 maart 2020

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelde de Vlaamse Regering op 6 maart 2020 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ voorlopig vast. Daarmee herbestemt Vlaanderen ongeveer 1.000 ha landbouwgebied in Vlaams-Brabant naar natuur-en bosgebied en kunnen maatregelen genomen worden om de inwoners van de regio te beveiligen tegen overstromingen.  Het Departement Omgeving kan omwille van de corona-maatregelen voorlopig niet starten met een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.
 

De vallei van Demer en Laak werd in de jaren negentig geteisterd door veel wateroverlast. Daarom werd sinds 1996 werk gemaakt van het zogenaamde Ontwikkelingsplan Demer waarmee overstromingsrisico’s beperkt worden en verdroging wordt tegengegaan. Met de actualisatie van het Sigmaplan in 2011 werd de Demervallei mee opgenomen met de bedoeling om te komen tot een toekomstvisie voor het hele gebied. Het voorliggend bestemmingsplan is daar het eindresultaat van.

“De herinrichtingen die we hiermee mogelijk maken kunnen de veiligheid van de woon- en industriezones tegen overstromingsrisico’s verhogen. Tegelijk zullen ook de natuurlijke en landschappelijke sterktes van de rivier en de vallei hersteld en versterkt worden. Maar ook de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen geven we nog volop kansen,” stelt de minister, die ook bevoegd is voor Toerisme.

Bescherming van de open ruimte

Ten aanzien van het gewestplan wordt ongeveer 1.000 ha landbouwgebied omgezet naar natuurgebied. Daarnaast wordt nog eens ongeveer 500 ha aangeduid als zone voor natuurverweving om de aandacht voor de ecologische belangen in die zones te verhogen. Ook ongeveer 30 ha woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt en omgezet naar groen- of landbouwgebied ter bescherming van de open ruimte.

Dit plan spreekt zich ook uit over de toekomst van enkele weekendverblijfzones. De zones Roebos in Scherpenheuvel-Zichem en Olifant-Leybos in Rotselaar worden op termijn uitgedoofd en grotendeels omgezet in natuurgebied. De gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant zullen een sociaal begeleidingsplan opstarten voor herhuisvesting.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be