Ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten

Het decreet van 8 december 2017 voerde nieuwe bepalingen in die ruimtelijk rendement bevorderen:

  • Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar zijn geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1, §2 VCRO).
  • Van  de voorschriften van BPA’s ouder dan 15 jaar kan worden afgeweken bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.4.9/1 VCRO).
  • Ruimtelijk rendement werd toegevoegd als beoordelingselement bij de goede ruimtelijke ordening (art. 4.3.1, §2, VCRO).  

Dit zijn belangrijke decretale mogelijkheden in het kader van de strategische doelstelling van het BRV om het dagelijks bijkomend ruimtebeslag te verminderen tot 0 ha in 2040. 
Het is belangrijk dat gemeenten een beleidsmatig kader scheppen rond waar wel en waar niet inzetten op ruimtelijk rendement en dit in functie van een ruimtelijk onderbouwde, consequente vergunningspraktijk.

Kernkwaliteiten 

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet van leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een goede inrichting in projecten: 

•    Gedeeld en meervoudig gebruik  
•    Robuustheid en aanpasbaarheid  
•    Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving 
•    Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap  
•    Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit  
•    Klimaatbestendigheid  
•    Energetische aspecten  
•    Gezondheid  
•    Inclusief samenleven  
•    Economische vitaliteit

Voor meer toelichting en de invulling van deze kernkwaliteiten wordt verwezen naar de op 20 juli 2018 goedgekeurde strategische visie van het BRV.
Het is belangrijk dat gemeenten een beleidsmatige aanpak ontwikkelen rond hoe zij met de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten in de praktijk aan de slag gaan en hoe zij ze laten doorwerken in hun (vergunnings)praktijk en projecten.

Gelet op de nauwe en logische samenhang tussen beide acties, hetgeen ook blijkt uit de ingediende projecten, worden deze acties in één pilootgroep opgenomen.

Pilootprojecten

afbeelding Vilvoorde-min.jpg

Vilvoorde - Wegwijzer Ruimte

De stad Vilvoorde maakt een “Wegwijzer Ruimte” op dat een aantrekkelijk, eenvoudig hanteerbaar, sturend en motiverend instrument moet zijn ter ondersteuning en bevordering van kwalitatieve ruimtelijke projecten binnen het bestaand ruimtebeslag en binnen de reguliere vergunningspraktijk.

foto IOK.png

Intergemeentelijk kwaliteitsplatform ruimtelijke ontwikkelingen

IOK heeft een digitaal platform "Intergemeentelijk Kwaliteitsplatform Ruimtelijke Ontwikkelingen' ontwikkeld voor de 29 gemeenten die zijn aangesloten bij IOK.

thumbnail.jpg

Slimme Ruimte – Open Ruimte  

Edegem maakt een open ruimte RUP op, ontwikkelt een leidraad "Slim verdichten" en zorgt voor een transparante bouwcode voor meer groen.

docx bestandEdegem: Slimme Ruimte – Open Ruimte (76 kB)

vorselaar nieuw kerkplein.jpg

Omslag Ruimtedenken

Vorselaar zorgt voor een omslag in het Ruimtedenken

Zoutleeuw.png

Tools voor een kwalitatieve en locatiegerichte kernversterking  

De tools voor een kwalitatieve en locatiegerichte kernversterking hebben betrekking op de gemeentes Zoutleeuw, Geetbets en Linter.

Veneco.jpg

Regioscan

Veneco zorgt voor een regioscan in 21 gemeenten rond Gent.

afbeelding stadsregio Turnhout.jpg

Gedeelde ruimte, gedeelde aanpak

Het pilootproject “Gedeelde ruimte, gedeelde aanpak” is een initiatief van de stadsregio Turnhout en steunt op een samenwerking tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en de stad Turnhout.