SUM-studies (2013)

SUM-studies ter voorbereiding van hert Witboek BRV

Van januari tot september 2013 heeft een extern consortium het departement ondersteund bij de voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het consortium bestond uit SUM Research in samenwerking met Grontmij, Royal HaskoningDHV, TML, WES, ILVO, LDR en Radboud Universiteit Nijmegen.

Hun opdracht bestond enerzijds uit de rechtstreekse inbreng van hun experten in het overleg dat het departement Ruimte Vlaanderen organiseerde met partners. Anderzijds voerden ze gerichte onderzoeken uit die antwoorden gaven op hangende kwesties in het proces. Daarmee werd rechtstreekse onderbouwing gegeven aan beleidsopties in het BRV.

Volgende rapportages zijn raadpleegbaar:

 1. Onderzoek naar het functioneren van de polycentrische stedenstructuur in Vlaanderen. Enerzijds wordt gezocht naar een geschikte stedentypering op basis van een vijftal criteria. Anderzijds wordt de onderlinge bereikbaar van kernen met openbaar vervoer onderzocht.

rapport stedenstructuur & kaartenbundel

 1. Onderzoek naar concrete (lokale) strategieën om de veerkracht van een gebied te verhogen aan de hand van verschillende cases die specifieke gebiedstypes vertegenwoordigen.

rapport veerkrachtstrategieën

 1. Ontwerpend onderzoek naar verdichtingspotenties in verschillende types stationslocaties aan de hand van drie cases

rapport verdichtingspotenties

 1. Rapportages in verband met de ontwikkeling van het instrumentarium voor de ruimtelijke ordening:

  1. Begripsomschrijving instrumentarium

  2. Instrumentarium grondruil – knelpunten

  3. Instrumentarium grondruil – onderzoek

 2. Rapportages met informatie over ruimte voor logistiek

  1. TEN-verbindingen

  2. Logistieke netwerken-regionale knopen

  3. Logistieke netwerken-luchthaven

  4. Logistieke netwerken-zeehavens

 3. Onderzoek naar innovatieve voedselproductiestrategieën waarbij enerzijds veerkracht en anderzijds de voedselproductie in gebieden met een andere hoofdactiviteit worden belicht.

Voedselproductiestrategieën

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)