Ruimtelijk beleid binnen de herbevestigde agrarische gebieden - Omzendbrief RO 2010/01

Deze omzendbrief moet te allen tijde worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. 

OMZENDBRIEF RO 2010/01: Ruimtelijk beleid binnen de herbevestigde agrarische gebieden

 

ga naar het overzicht van omzendbrieven en handleidingen