Routeplanner

De procesaanpak van complexe projecten bestaat uit vier fases (verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie vaste beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit).

Deze aanpak staat garant voor een efficiënt en kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de realisatie van een project binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak.

Deze Routeplanner loodst projectleiders, projectmedewerkers, adviesverleners, politieke besluitvormers en burgers doorheen de nieuwe procesaanpak en geeft daarbij waardevolle toelichtingen en tips. Het team complexe projecten zal er zorg voor dragen om op basis van concrete complexe projecten de routeplanner regelmatig te actualiseren.

Dit is geen pasklaar traject. Elk complex project is uniek en vereist maatwerk. Wat wel in elk project terugkeert, is de nood aan transparantie, participatie, communicatie en een geïntegreerde samenwerking.

verkenningsfase

Verkenningsfase & startbeslissing

Projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

Onderzoek complexe projecten

Onderzoeksfase en voorkeursbesluit

De beste oplossing zoeken

Complexe projecten - uitwerking

Uitwerkingsfase en projectbesluit

Bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden