Roetfilterpremie: bedrag en aanvragen

Laat een roetfilter plaatsen op uw dieselwagen en krijg tot 600 euro terug van de Vlaamse overheid. Daarmee vermindert de fijn stof uitstoot van uw wagen en levert u een belangrijke bijdrage aan uw gezondheid en die van uw omgeving.

De Vlaamse overheid geeft een premie als u een half-open roetfilter laat inbouwen in een bestaande dieselwagen of diesel bestelwagen.

Bedrag

Als u een half-open roetfilter laat inbouwen in een bestaande auto, dan krijgt u deze terugbetaald door de Vlaamse overheid, beperkt tot een maximum van 600 euro. Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bv controle van de montage door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden gebracht. Alle kosten worden voor 100 % terugbetaald tot een maximumbedrag van 600 €.

Voorwaarden

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan iedereen die eigenaar is van een voertuig en hetzij in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd is, hetzij in het Vlaams Gewest een exploitatiezetel heeft. Zowel bedrijfswagens, leasingwagens als wagens in eigendom van een persoon komen in aanmerking.

Voor welke voertuigen?

De premie wordt toegekend voor de installatie van een roetfilter in een diesel personenwagen of bestelwagen. De premie geldt enkel voor voertuigen met milieuklasse ‘Euro 3’ of ‘Euro 4’ (Euronorm) met een eerste inschrijving vóór 3 september 2010 (datum publicatie van het Besluit in het Staatsblad) . Euro 4 wagens en Euro 4 bestelwagens die na deze datum ingeschreven zijn komen niet in aanmerking voor de premie. Deze dieselvoertuigen kunnen immers ook nog nieuw worden aangekocht en voor een nieuwe wagen is het beter meteen bij aankoop een wagen te kiezen met roetfilter.

U vindt de Euronorm van uw wagen op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.

Nieuwe wagens worden uitgerust met gesloten roetfilters die meer dan 90% van het fijn stof tegenhouden; in bestaande wagens worden open roetfilters geplaatst die 30 tot 50% van het fijn stof tegenhouden. Euro 5 dieselwagens en bestelwagens zijn standaard uitgerust met een gesloten roetfilter en komen dus ook niet in aanmerking voor de premie.

Opmerking: Vanaf 1 januari 2020 heeft u geen toegang meer tot de lage-emissiezone (LEZ) met een euro 3 of euro 4 dieselwagen met roetfilter. Meer informatie over de toegangsvoorwaarden van de LEZ vindt u hier.

Voor welke roetfilter?

De premie geldt enkel voor de installatie van een half-open roetfilter. De premie geldt niet voor de vervanging van een gesloten roetfilter, dit maakt onderdeel uit van het onderhoud van het voertuig.
De roetfilter moet geleverd worden met een validatieverslag uitgereikt door het Team Homologatie van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter effectief werkt, minstens 30 % van het roet opvangt, het eventueel meerverbruik beperkt wordt en geen schade aanricht een de type voertuigen waarvoor de roetfilter werd getest. Via de rubriek 'Kies de juiste roetfilter' kan u nagaan welke roetfilter geschikt is voor uw voertuig.

Wie mag de roetfilter installeren?

Aan de installatie van de roetfilter zijn geen voorwaarden verbonden noch wat erkenning betreft, noch wat vestigingsplaats betreft. De roetfilter is vergezeld van een handleiding die toelaat de installatie vrij eenvoudig uit te voeren. U mag dat zelf doen, of u laat dit doen door uw garagist. Diegene die de installatie uitvoert dient het montageattest, meegeleverd met de roetfilter, in te vullen. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende premie voor de installateur moet deze wel gevestigd zijn in het Vlaams Gewest.

Waaraan moet de roetfilter voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een premie moet de roetfilter aan bepaalde eisen voldoen. Elke roetfilter moet geleverd worden met een beveiligde kopie van het validatieverslag afgeleverd door de Team Homologatie van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter minstens 30% van het roet opvangt en het eventuele meerverbruik beperkt wordt. Er wordt ook gegarandeerd dat de roetfilter effectief werkt, ook op langere termijn, en geen schade aanricht aan de type wagens en bestelwagens waarvoor het getest werd.

Hoe aanvragen?

1) Vul het aanvraagformulier in en onderteken het. De keuring van de montage van de roetfilter kan na de premieaanvraag gebeuren, samen met de periodieke keuring. Aanvraagformulier voertuigeigenaar (dd 17/08/2017) (2.59 MB)

2) Volgende documenten dienen aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

 • Kopie van de factuur van de installatie van de roetfilter
 • Kopie van de volgende boorddocumenten:
  • Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd
  • Kopie van het certificaat van overeenstemming van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd
 • Kopie van de volgende documenten mee geleverd met de roetfilter:
  • Kopie van het montage-attest ingevuld door diegene die de roetfilter installeert (uzelf of uw garagist) (al dan niet met stempel van een keuringsstation)
  • Kopie van het validatieverslag uitgereikt door afdeling  Beleid en Mobiliteit en Technische Keuring (Cel Homologatie en Technische Keuring)
  • Kopie van het KBA-typegoedkeuringsattest van de roetfilter (indien mee geleverd met de roetfilter)

3) Stuur het aanvraagformulier naar:

Departement Omgeving
Strategie, Internationaal beleid en Dierenwelzijn
Roetfilterpremie
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

U kan het ondertekende aanvraagformulier samen met de documenten doormailen naar roetfilterpremie@vlaanderen.be

Uitbetaling premie

De Vlaamse overheid doet er alles aan op uw aanvraag snel te behandelen.
De Vlaamse overheid controleert uw aanvraag op volledigheid (zijn alle documenten aanwezig en correct ingevuld?) en gegrondheid (voorwaarden en overeenstemming van de gegevens). De kopie van het montage-attest laat toe om na te gaan welke roetfilter op welk voertuig werd geplaatst. De kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd en de kopie van het certificaat van overeenstemming van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd laten de Vlaamse overheid toe na te gaan of deze gegevens overeenkomen met de wagen waarvoor u een premie aanvraagt. Via het validatieverslag en het typegoedkeuringsnummer van RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) of de kopie van het typegoedkeuringsattest van de roetfilter van KBA (Kraftfahrt-Bundesamt)of de Vlaamse overheid wordt nagegaan of de geïnstalleerde roetfilter geschikt is voor het voertuig waarop de filter werd geïnstalleerd. Is alles volledig en correct ingevuld, voldoet u aan de voorwaarden en stemmen alle gegevens overeen, dan zal uw aanvraag worden goedgekeurd.

Binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag, krijgt u bericht over de beslissing. Als die positief is, dan wordt de premie meteen uitbetaald, binnen de perken van de beschikbare middelen. De poststempel op de aanvraag geldt als ontvangstdatum. Bij verzending via mail is dit de datum waarop de mail verstuurd werd.

Beschikbaar krediet

Er is voldoende budget beschikbaar. U kan nog steeds een aanvraag indienen voor een roetfilterpremie of voor een premie voor de garagehouder.

Contacteer ons