Richtlijnenboeken, handleidingen en codes van goede praktijk

De dienst Milieueffectrapportage stelt  een aantal hulpmiddelen ter beschikking.

Code van goede praktijk MER-deskundigen en -coördinatoren

Om de rol van MER-deskundigen beter te duiden en duidelijk af te bakenen, heeft de dienst Mer een “Code van goede praktijk voor MER-deskundigen” opgemaakt.

De dienst Mer zal rekening houden met de naleving hiervan bij haar adviesverlening over aanvragen tot erkenning als MER-deskundige en bij het toezicht op de erkenning als MER-deskundige.

Aanvullend op de code voor MER-deskundigen heeft de dienst Mer ook een code van goede praktijk voor MER-coördinatoren opgesteld. Hoewel er voor coördinatoren geen erkenningssysteem bestaat, staan ook zij in voor de kwaliteit en het goede verloop van een m.e.r-proces.

Richtlijnenboeken

Administraties, initiatiefnemers, coördinatoren en deskundigen kunnen zich baseren op richtlijnenboeken om de milieueffectrapportage van een project of een plan zo goed mogelijk te laten verlopen.

Handleiding

De handleidingen zijn bedoeld als werkdocumenten voor de dagelijkse praktijk, maar zijn zeker niet als juridisch instrument te gebruiken.

Interpretatiehandleidingen project-m.e.r.-besluit

Procedure handleidingen

Algemene Methodologie: richtlijnenboek en handleidingen

Contacteer ons

Milieueffectrapportage
02 553 80 79