Richtlijnenboeken en handleidingen

Disciplines

Bodem
Water
Biodiversiteit
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Geluid en Trillingen
Lucht
Mens
Klimaat
Veiligheid

Interpretatiegids project-m.e.r.-besluit

Alle informatie uit de afzonderlijk pdf handleidingen werd omgezet naar Confluence. Deze interpretatiegids m.e.r. start vanuit de bijlagen (I, II en III) bij het project-MER-besluit waarbij via de specifieke rubriek ook naar de betreffende handleiding kan doorklikken. Volgende handleidingen zijn beschikbaar:

 1. Intensieve veeteelt
 2. Ontginning
 3. Windturbines
 4. Aanleg van wegen
 5. Aanleg van tram- en spoorlijnprojecten
 6. Chemie
 7. Overlading
 8. Textielindustrie
 9. Industrieterreinontwikkeling
 10. Stadsontwikkelingsprojecten
 11. Afvalverwerking
 12. Recreatie en toerisme
 13. Leidingen
 14. Aanleg van waterwegen en havens
 15. Grondwateronttrekking en kunstmatig aanvullen van grondwater
 16. Wijzigings- en uitbreidingsrubrieken

Deze interpretatiegids bekijken

 

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)