Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages

Doel van het richtlijnenboek

Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages [RLBVR] is voor alle actoren (dit zijn het Team Externe Veiligheid, de afdeling GOP-Milieu, de initiatiefnemer, de exploitant en de erkende VR-deskundige) hét referentiedocument voor het opstellen van volgende veiligheidsdocumenten:

Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages bundelt alle procedurele, vormelijke, inhoudelijk en technische richtlijnen, leidraden, voorschriften en instructies.

Meldingen over het Richtlijnenboek

Heb je commentaar op het Richtlijnenboek? Laat het ons weten.

Bestaansreden van het richtlijnenboek

Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages geeft uitvoering aan artikel 4.6.2, §2 van het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM], dat oplegt dat de administratie dergelijk richtlijnenboek moet opstellen. In dat verband bevat het Richtlijnenboek de richtlijnen en de procedures voor het omgevingsveiligheidsrapport, de veiligheidsnota en het ruimtelijk veiligheidsrapport.

Het Richtlijnenboek werd verder aangevuld met de richtlijnen en de procedures voor het veiligheidsrapport en de kennisgeving in het kader van het Samenwerkingsakkoord (SWA), en met het handboek voor het uitwerken van een veiligheidsstudie van een windturbine.

Procedurele en vormelijke richtlijnen

Technische richtlijnen

Status van het Richtlijnboek voor Veiligheidsrapportages

Tenzij elders of in een specifieke richtlijn zelf uitdrukkelijk anders vermeld, moeten de richtlijnen uit het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages verplicht gevolgd worden. Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages primeert op alle andere documenten (literatuur of andere) over hetzelfde onderwerp. In uitzonderlijke gevallen zijn afwijkingen op het Richtlijnenboek mogelijk. Op verschillende andere plaatsen in het Richtlijnenboek wordt dit aangegeven.

Actualisatie van het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages

Het Team Externe Veiligheid zal het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages geregeld actualiseren op basis van en in functie van wetenschappelijke of maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten, gewijzigde of nieuwe wetgeving en de evaluatie van de ervaringen met veiligheidsrapportages.

Bijzondere of aanvullende bijzondere richtlijnen

Naast het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages kan het Team Externe Veiligheid ook bijzondere of aanvullende bijzondere richtlijnen geven, die het Richtlijnenboek aanvullen, die strengere voorschriften dan het Richtlijnenboek bevatten of die in minder strenge zin van het Richtlijnenboek afwijken. Deze bijzondere of aanvullende bijzondere richtlijnen kunnen ofwel van algemene aard zijn ofwel specifiek voor één individueel veiligheidsdocument zijn.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)