Richtlijnenboek - deel Veiligheidsnota

Het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM] voorziet in het geval van een omgevingsvergunningsaanvraag voor een verandering van een vergunde hogedrempelinrichting, de mogelijkheid om te werken met een veiligheidsnota bij een bestaand goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport, in plaats van met een nieuw op te stellen omgevingsveiligheidsrapport. Voorwaarde hierbij is dat kan worden aangetoond (in de veiligheidsnota) dat de beoogde verandering van de inrichting geen bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend aanzienlijk milieurisico met zich meebrengt.

In de richtlijn "Het gebruik van een veiligheidsnota bij vergunningsaanvragen  van hogedrempelinrichtingen" (Richtlijn Veiligheidsnota) legt het Team Externe Veiligheid de criteria vast die het hanteert om te beslissen of de beoogde verandering dan niet een bijkomend aanzienlijk extern mensrisico of een bijkomend aanzienlijk milieurisico inhoudt.

In de bij de Richtlijn Veiligheidsnota horende procedure OVR_P12 beschrijft het Team Externe Veiligheid de (werk)wijze voor het opstellen, het indienen en het beoordelen van een veiligheidsnota.

Bemerk dat de veiligheidsnota een bijzondere vorm van de omgevingsveiligheidsrapportage is.

Versiebeheer

In het kader rechts wordt de meest recente versie van de richtlijn  en de procedure vermeld. Het volledige versiebeheer is in de respectievelijke documenten zelf opgenomen.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)