Richtlijnenboek - deel OVR-procedures

Op deze pagina vind je het overzicht van de verschillende procedures (OVR_Pxx) over het opstellen van een omgevingsveiligheidsrapport.

Deze procedures beschrijven het volledige traject dat het Team Externe Veiligheid uitgetekend heeft en de wijze waarop dit traject op een praktische en efficiënte wijze kan doorlopen worden, zonder afbreuk te doen aan de decretale bepalingen terzake. Het traject bevat zowel de decretaal verplichte stappen als een aantal door de het Team Externe Veiligheid toegevoegde optionele stappen.

Overzicht van de procedures

  • OVR_P01: Voorbereidende vergadering
  • OVR_P02: Aanmelding
  • OVR_P03: Opmaak en indienen van een OVR
  • OVR_P04: Goed- of afkeuring van een OVR
  • OVR_P05: Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
  • OVR_P06: Confidentialiteit in de OVR-procedure
  • OVR_P08: Stopzetten van een OVR-procedure

Versiebeheer

In het kader rechts wordt de meest recente versie van de procedures vermeld. Het volledige versiebeheer (per procedure) is in de procedure zelf opgenomen.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)