Richtlijnenboek - deel Omgevingsveiligheidsrapportage

Dit deel van het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages licht de veiligheidsrapportage toe over de exploitatie van inrichtingen, meer bepaald de opmaak van een omgevingsveiligheidsrapport in het kader van de verlening van een omgevingsvergunnning aan een hogedrempelinrichting.

Het deel Omgevingsveiligheidsrapportage bestaat uit volgende delen:

De basis van dit deel wordt gevormd door hoofdstuk V van titel IV van het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM], dat in grote lijnen de procedure voor het opstellen van een omgevingsveiligheidsrapport vastlegt.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)