Richtlijnenboek - deel Kleiner project met gevaarlijke stoffen

Voor een zogenaamd 'kleiner' project met gevaarlijke stoffen  is het niet altijd nodig om een  omgevingsveiligheidsrapport of een veiligheidsnota op te stellen. Voor dergelijk project heeft het Team Externe Veiligheid binnen het eigen departement en samen met de vergunningverlenende overheid, volgende werkwijze afgesproken:

  • Als de initiatiefnemer inschat dat een project met gevaarlijke stoffen geen invloed heeft op het externe risico en het milieurisico van zijn inrichting, dan stuurt hij een korte beschrijving van het project (incl. de locatie van het project en de aard van de betrokken gevaarlijke stoffen) naar het Team Externe Veiligheid. De medewerking van een erkende VR-deskundige is hiervoor niet vereist.
  • Op basis van de projectbeschrijving neemt het Team Externe Veiligheid een beslissing over de te volgen procedure:
    • Als het project volgens het Team Externe Veiligheid geen invloed heeft op het externe mensrisico en het milieurisico, dan moet geen omgevingsveiligheidsrapport of veiligheidsnota opgesteld worden. De initiatiefnemer voegt de projectbeschrijving en de beslissing van het Team Externe Veiligheid toe aan de vergunningsaanvraag.
    • Als het project volgens het Team Externe Veiligheid mogelijk wel een invloed heeft op het externe mensrisico of het milieurisico, dan moet een veiligheidsnota of een omgevingsveiligheidsrapport opgesteld worden (volgens de gebruikelijke procedures). De initiatiefnemer voegt de veiligheidsnota of het omgevingsveiligheidsrapport toe aan de vergunningsaanvraag.
  • De vergunningverlener volgt de beslissing van het Team Externe Veiligheid.

Versiebeheer

In het kader rechts wordt de meest recente versie van de procedure vermeld. Het volledige versiebeheer is in het document zelf opgenomen.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)