Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden Omzendbrief LNE/2015/2

Deze omzendbrief moet te allen tijde worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. 

 

OMZENDBRIEF LNE/2015/2: Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden (pdf)

 

ga naar het overzicht van omzendbrieven en handleidingen