Richtlijnen toepassing Seveso-wetgeving voor IMDG-doorvoermagazijnen

Deze informatie is van toepassing op Seveso-bedrijven gelegen in de haven gespecialiseerd in de kortstondige overslag van IMDG-goederen.

 

Bedrijven die de “Richtlijnen toepassing Seveso-wetgeving bij doorvoermagazijnen in de haven” toepassen dienen tevens onderstaande afwijkingen aan te vragen:

Er dient voor artikel 5.17.4.1.2§1 van VLAREM II een afwijkingen bij de minister aangevraagd te worden.

Wat betreft het situatieplan kan men volgens paragraaf 4 van artikel 5.17.1.1 van VLAREM II een alternatief systeem voorzien. Dit werd toegestaan en is hier te vinden (KVBG aanvaarding alternatief systeem IMDG-SEVESO-magazijnen).

Er dient wat betreft de scheidingsafstanden op basis van artikel 5.17.4.1.6§3 van VLAREM II een afwijking aangevraagd te worden in de omgevingsvergunning.

Wat betreft de inventaris dient een afwijking van artikel 5.17.4.1.10§1 van VLAREM II aangevraagd te worden bij de minister.

Het betreft 2 verschillende procedures, namelijk een afwijking aangevraagd in de omgevingsvergunning en een afwijking aangevraagd bij de minister, deze combineren in één aanvraag is uitgesloten. Ter staving van deze aanvragen wordt verwezen naar “Richtlijnen toepassing Seveso-wetgeving bij doorvoermagazijnen in de haven” en “KVBG aanvaarding alternatief systeem IMDG-SEVESO-magazijnen”.