Richtlijn Planbaten

Deze richtlijn geldt vanaf 1 september 2009 en geeft specifiek aan hoe het Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten de nodige gegevens in het kader van de planbatenheffing kunnen aanleveren en tevens aanmaken. De richtlijn streeft naar het vastleggen van (applicatieonafhankelijke) afspraken om de gegevensuitwisseling inzake planbaten te waarborgen en te harmoniseren.

Planbaten worden berekend en betaald per kadastraal perceel. De gegevens inzake planbaten dienen dan ook aangeleverd en geactualiseerd op het niveau van elk individueel perceel.

Dit sluit niet uit dat, indien er op een kadastraal perceel meerdere bestemmingswijzigingen hebben plaatsgevonden, er informatie omtrent al de (deel)bestemmingswijzigingen dient aangeleverd te worden.

Voor de identificatie van een kadastraal perceel wordt uitgegaan van de CAPAKEY. De CAPAKEY is de unieke (kadastrale) perceelsidentificatie die de algemene administratie der patrimoniumdocumentie (AAPD - ook bekend als 'het kadaster') toekent aan elk perceel in België. Bijgevolg opteert GIS Vlaanderen ervoor om deze sleutel te hanteren. 

Versie 2.0 (maart 2012) van het document 'Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten, planschade, kapitaalschade en gebruikersschade'  (pdf, 1,4MB - inwerking vanaf 30 maart 2012).

De voorbeeldbestanden waarnaar verwezen wordt, in bovenstaande richtlijn, kan u terugvinden in het menu links onder 'Voorbeeldbestanden'. Let wel, een aantal voorbeeldbestanden zijn op dit moment nog in opmaak en zullen weldra gepubliceerd worden.

Een schematische weergave voor het aanmaken van het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade eof gebruikersschade van toepassing kan zijn is hier terug te vinden. In dit document wordt ook de opbouw van de geografische databank van (deel)percelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing schematisch weergegeven.

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling