Retributies erkenningen

De retributie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten retributies:

 • een eenmalige voor het behandelen van de erkenningsaanvraag
 • een jaarlijkse retributie voor het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de erkenning

U betaalt de jaarlijkse toezichtsretributie een eerste keer in het jaar nadat u de erkenning hebt verkregen.

Inning van de jaarlijkse toezichtsretributie - 2020

 • Wegens het persoonlijk belang, ontvangt u een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag op uw officiële thuisadres uit het rijksregister.
 • In bepaalde gevallen is het gebruikelijk dat de toezichtsretributie wordt betaald door de werkgever. We kunnen echter geen betalingsuitnodiging afleveren op naam van de werkgever. 
 • Ook als een erkenning (tijdelijk) niet wordt gebruikt, moet de jaarlijkse retributie betaald worden.
 • Als u in 2019, 2018, 2017 of 2016 nog een 5-jaarlijkse toezichtsretributie hebt betaald, valt u onder de overgangsregeling:
  • U zal in het jaar dat u de eerste keer opnieuw moet betalen een brief met overschrijvingsformulier ontvangen. Vanaf dan zal de betaling jaarlijks moeten gebeuren.
  • Dit is bijvoorbeeld het geval als u in 2019 nog hebt deelgenomen aan een opleiding, bijscholing of (actualisatie-)examen of een Vlaamse erkenning hebt verkregen op basis van een Europees F-gassen certificaat .

Heeft u onterecht een betalingsuitnodiging of aanmaning ontvangen? Dan moet u dit melden aan erkenningen.omgeving@vlaanderen.be om de betalingsuitnodiging te laten annuleren.

ACTUA juli 2020: personen die eerder de stopzetting van hun erkenning hebben doorgegeven, hebben mogelijks onterecht opnieuw een herinnering ontvangen. U mag deze en toekomstige aanmaningen negeren. 

Berekening te betalen retributie

De retributie wordt per erkenning betaald. Bijzondere gevallen: 

 • MER-deskundigen

Voor een uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een bepaalde discipline waarvoor men al is erkend (bijkomende deeldomeinen) moet geen retributie betaald worden. U moet ook geen retributie betalen voor de behandeling van de aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline 'Geluid en trillingen'. Wanneer u reeds erkend bent als MER-coördinator, hebt u bovendien recht op een verlaagde retributie bij een aanvraag tot erkenning als MER-deskundige.

 • MER-coördinator

Wanneer u reeds erkend bent als MER-deskundige, hebt u recht op een verlaagde retributie bij een aanvraag tot erkenning als MER-coördinator.

 • Technicus gasvormige brandstof

De technicus gasvormige brandstof betaalt de retributie alleen voor de erkenning van de module GI. Voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII wordt geen bijkomende retributie betaald.

 • Uitbreiding erkenning

De retributie moet niet betaald worden bij een uitbreiding van een erkenning als milieudeskundige in de discipline voor gassen of gevaarlijke stoffen en milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen in de discipline waarvoor de milieudeskundige erkend is. 

 • Technicus klimaatregelingsapparatuur voertuigen

Sinds 1 januari 2020 moet een erkend technicus klimaatregelingsapparatuur geen retributie meer betalen, ook niet de jaarlijkse retributie voor het uitoefen van het toezicht.

top

Overzicht bedragen

Overzicht van de erkenningen en de te betalen retributies met de bijhorende betalingsmededeling:               

Erkenning Eenmalige retributie aanvraag (2020) Jaarlijkse retributie toezicht (2020)
Milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie

Betalingsmededeling:

OMG-A-MDB + voor- en achternaam

Bedrag: € 580

 

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 116

Milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

Betalingsmededeling:

OMG-A-MDGT + voor- en achternaam

Bedrag: € 580

 

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

 

Bedrag: € 116

Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Betalingsmededeling:

OMG-A-MDH + voor- en achternaam

Bedrag: € 580

                                              

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 116

MER-deskundige

Betalingsmededeling:

OMG-A-MER + voor- en achternaam

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier
Bedrag: € 580
a) voor een eerste discipline  Bedrag: € 116
b) per bijkomende discipline Bedrag: € 145

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 29

MER-coördinator

Betalingsmededeling

OMG-A-MERCO + voor- en achternaam

                                              

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

                                              
a) indien niet erkend als MER-deskundige Bedrag: € 580 Bedrag: € 116
b) indien erkend als MER-deskundige Bedrag: € 145 Bedrag: € 29
VR-deskundige

Betalingsmededeling:

OMG-A-VR + voor- en achternaam

Bedrag: € 580

                                              

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 116

Milieucoördinatoren

Betalingsmededeling:

OMG-A-MC + voor- en achternaam

Bedrag: € 290

                                              
 

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 58

                                              
Milieuverificateur decretale milieuaudit N.V.T.                                               

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 58

                                              
Bodemsaneringsdeskundige

Betalingsmededeling:

OVAM-A-BSD + naam bedrijf

                                              

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

                                              
a) bodemsaneringsdeskundige type 1 Bedrag: € 290 Bedrag: € 58
b) bodemsaneringsdeskundige type 2 Bedrag: € 580 Bedrag: € 116
Bedrijf brandbeveiligingsapparatuur 

Betalingsmededeling:

OMG-A-BBB + naam bedrijf

Bedrag: € 580

                                              
                                              

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: €116

Boorbedrijf

Betalingsmededeling:

VMM-A-BB + naam bedrijf

                                              

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

                                              
a) voor een eerste discipline Bedrag: € 580 Bedrag: € 116
b) per bijkomende discipline Bedrag: € 145 Bedrag: € 29
Koeltechnisch bedrijf N.V.T.

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier
 

Bedrag: € 116

Airco-energiedeskundige N.V.T.

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 29

Technici    

N.V.T.

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 29

Technicus vloeibare brandstof
Technicus gasvormige brandstof
Technicus verwarmingsaudit
Technicus stookolietanks
Koeltechnicus
Technicus voor brandbeveiligingsapparatuur
Technicus voor elektrische schakelinrichtingen
Technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat

Laboratorium in de discipline bodem, deeldomeinen bodembescherming of bemesting:

per geregistreerd monsternemer per deeldomein

N.V.T.

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

Bedrag: € 58

Laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M6 N.V.T. 

Betaling na ontvangst overschrijvingsformulier

 

Bedrag: € 116

Elk jaar worden op 1 januari de retributies geïndexeerd. De nieuwe bedragen worden in de maand november op deze pagina gepubliceerd.

Voor meer info over de erkenning van bodemsaneringsdeskundigen en boorbedrijven kunt u terecht op de website van de OVAM en de VMM.

top


Hoe betaal ik de retributie?

Eenmalige retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag

De retributies worden gestort op volgende rekening:

BE40 3751 1110 2263
DOMG ontvangsten algemeen
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
IBAN: BE40 3751 1110 2263
BIC: BBRUBEBB

De vrije betalingsmededeling en het bedrag worden ingevuld volgens bovenstaande tabel.


Voor de traceerbaarheid van de betalingen is het belangrijk in het mededelingsveld van de overschrijving de mededeling correct over te nemen, aangevuld met de voor- en achternaam van de persoon voor wie of naam van het bedrijf waarvoor de retributie wordt gestort.

De jaarlijkse retributie voor het toezicht op het gebruik van de erkenningen

Voor het betalen van de jaarlijkse toezichtsretributie ontvangt u automatisch van de Vlaamse overheid een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Opgelet: Voor het bekomen van de erkenning moet u als technicus of airco-energiedeskundige geen retributie betalen. U begint de jaarlijkse toezichtsretributie te betalen in het jaar nadat de erkenning werd verleend.

top

Bewijsstukken retributie

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten kan vragen een bewijs van betaling van de retributie voor te leggen.

Volgende stukken worden aanvaard als betalingsbewijs:

 • (een kopie van) een rekeninguittreksel
 • (een kopie van) een door de bank met een stempel of handtekening van de bankbediende geattesteerde betalingsopdracht

Voor de betaling van de retributie kan geen factuur worden afgeleverd.

Wat als ik de retributie niet betaal?

Indien u de jaarlijkse retributie voor het uitoefen van het toezicht niet betaalt, dan wordt uw erkenning automatisch geschorst. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch. 

Stopzetten erkenningsplichtige activiteiten

Als u beslist geen erkenningsplichtige activiteiten meer uit te oefenen, moet u dit melden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, bij voorkeur via het digitale erkenningenloket.

Bodemsaneringsdeskundigen melden de stopzetting aan OVAM, boorbedrijven aan VMM en laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bemesting, en in de discipline mest aan VLM.

De erkenning vervalt op de dag dat de stopzetting van het gebruik werd meegedeeld.

top

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700