Resultaat stralingsmetingen

Op deze pagina vindt u het aantal stralingsmetingen die de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving gedaan heeft (gegevens vanaf midden 2019). De tabel wordt elk jaar bijgewerkt. 

Hoe gaat een stralingsmeting in zijn werk? 

De toezichthouder identificeert op de meetlocatie (verblijfplaats) de vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz die in de omgeving aanwezig zijn.

Om het meetpunt te bepalen, wordt gezocht naar de plaats met de hoogste blootstelling op de meetlocatie. Die plaats vindt de meetoperator door de breedbandmeter langzaam te bewegen van op de meetlocatie.  Een breedbandmeter is een meettoestel dat de totale signaalsterkte meet van alle vast en tijdelijk opgestelde zendantennes. 

Op het meetpunt wordt de meting van de totale elektrische veldsterkte van alle vast en tijdelijk opgestelde zendantennes met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz uitgevoerd met behulp van een breedbandmeting.  De meting wordt uitgevoerd gedurende een ononderbroken periode van zes minuten. Van de meetwaarden, uitgedrukt in volt per meter (V/m), wordt een gemiddelde gemaakt volgens een formule bepaald in de wetgeving (ministerieel besluit voor de meetprocedure).  Wanneer de breedbandmeting een resultaat van meer dan 2 V/m heeft, wordt een smallbandmeting uitgevoerd. Alle metingen die onder 2 V/m blijven kunnen op de meetlocatie de normen niet overschrijden. 

De meetoperator voert (indien nodig) een smallbandmeting uit met een spectrumanalysator. Een spectrumanalysator is een meettoestel dat in staat is een signaalsterkte in functie van de frequentie weer te geven. De handhaver kan op die manier de veldsterkte per frequentie meten. Op die manier kan hij achterhalen van welke soort antennes de straling afkomstig is. Sommige antennes moeten immers aan de norm per antenne voldoen en niet enkel aan de cumulatieve norm.  Met deze smallbandmeting kan de handhaver nagaan of de antennes op de meetlocatie de norm per antenne respecteren. 

Wat gebeurt er als een meting boven de norm blijkt? 

De operator van de zendantenne wordt door de toezichthouder aangemaand om het zendvermogen van de bewuste antenne te verlagen tot de blootstelling in de omgeving overal onder de norm blijft. Vervolgens wordt er ter controle nog eens een smalbandmeting uitgevoerd. Als daaruit blijkt dat de norm toch nog wordt overschreden, wordt er een PV opgemaakt en volgen er gerechtelijke sancties.

Resultaten stralingsmetingen

2019

Resultaten (Volt per meter) Aantal metingen
kleiner dan 0,2 16
tussen 0,2 en 0,4 19
tussen 0,4 en 0,6 3
tussen 0,6 en 0,8 4
tussen 0,8 en 1 1
tussen 1 en 1,2 1

tussen 1,2 en 1,4

0
tussen 1,4 en 1,6 0
tussen 1,6 en 1,8 0
tussen 1,8 en 2 0
boven 2 0
Totaal aantal breedbandmetingen 2019 44
Totaal aantal smallbandmetingen 2019 0
Totaal aantal metingen boven de normen 0

2020

Resultaten (Volt per meter) Aantal metingen
kleiner dan 0,2

19

tussen 0,2 en 0,4 20
tussen 0,4 en 0,6 4
tussen 0,6 en 0,8 3
tussen 0,8 en 1 3
tussen 1 en 1,2 2

tussen 1,2 en 1,4

3
tussen 1,4 en 1,6 2
tussen 1,6 en 1,8 3
tussen 1,8 en 2 1
boven 2 3
Totaal aantal breedbandmetingen 2019 63
Totaal aantal smallbandmetingen 2019 3
Totaal aantal metingen boven de normen 0

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid