RESCERT-certificaat niet voldoende

Met enkel een RESCERT-certificaat is het niet toegelaten om bepaalde activiteiten aan warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren waarbij er een risico op emissies van deze koelmiddelen bestaat (installatie, reparatie, lekkagecontroles,…).

Het bezit van een specifieke erkenning als koeltechnicus categorie I, II, III of IV en koeltechnisch bedrijf is verplicht.


Klik hier voor de lijst met erkende koeltechnici en koeltechnische bedrijven

Klik hier voor informatie over het bekomen van de erkenning als koeltechnicus

Klik hier voor informatie over het bekomen van de erkenning als koeltechnisch bedrijf

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)