Regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter Aalst

Periode 01.12.2007 - 30.11.2010
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Aanvrager Stad Aalst
Subsidiebedrag 140.000 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

Het regionaal bedrijventerrein Siesegem (ook wel Siezegemkouter genoemd) ligt aan de westelijke rand van Aalst. In 2003 was daar bij de afbakening van het stedelijk gebied Aalst een regionaal bedrijventerrein van 96 ha voorzien.

In 2006 kreeg dit project als eerste een subsidie voor een coördinator. Naar aanleiding van de verkiezingen in 2007 was er binnen de Stad Aalst discussie ontstaan over de invulling van het project, vooral over de eventuele inplanting van een stedelijk crematorium aldaar.

Dankzij de bemiddeling van de provinciegouverneur werd eind 2007 een bestuursakkoord gesloten waarin de knoop was doorgehakt: het stedelijk crematorium komt op het regionaal bedrijventerrein Siesegem. Het geheel moest als strategisch project een hoge architecturale kwaliteit en een grote uitstraling krijgen.

Het uitstel en de wijziging van het plan hadden twee gevolgen: het eerder goedgekeurde bestemmingsplan moest worden herzien en de projectcoördinator werd veel later aangeworven dan voorzien.

Resultaten

In de eerste jaren werd de organisatiestructuur op punt gezet. De projectcoördinatie kwam in handen van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen.

Het bureau Grontmij deed verschillende studies rond mobiliteit, milieu en veiligheid en de haalbaarheid van de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

De Stad Aalst kreeg daarvoor bijkomende subsidies van de Vlaamse overheid. Na een open oproep door de Vlaamse bouwmeester werd het opstellen van een masterplan – met het crematorium – toegewezen aan het gerenommeerde architectenbureau Secchi & Vigano. Zij vertaalden in 2010 het voorbereidings- en studiewerk in een masterplan.

De partners in dit project willen een ongebruikelijk, hoogwaardig, duurzaam en milieuverantwoordelijk bedrijventerrein creëren. De bedrijfsarchitectuur krijgt er bijzondere aandacht en er komt een gezonde mix op het vlak van de omvang van de bedrijven maar ook op dat van de sectoren – zowel kennisinstellingen als distributiebedrijven met voldoende toegevoegde waarde. Daarnaast is in het masterplan veel groene ruimte voorzien met respect voor het landschap waaraan de beekvalleien structuur geven, waarin het reliëf doorweegt en waarbij er aandacht is voor de wateropslag en de omgeving. Voor de ontsluiting van het gebied stelde het agentschap Wegen en Verkeer samen met de Stad een toekomstbeeld op. Bij de Gentsesteenweg komt een tunnel en op de Siesegemlaan is een nieuw kruispunt voorzien voor de aansluiting van zowel het ziekenhuis ASZ als het crematorium en het bedrijventerrein. Realisatie is voorzien voor de komende jaren.

Onder impuls van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen werden de keuzes over de inrichting van het bedrijventerrein in een bestuursakkoord vastgelegd, dat op 16 maart 2010 door alle partijen werd getekend. Daarin zijn de oppervlaktes voor de verschillende functies bepaald:

33,6 ha voor groen en publieke ruimte, 52 ha verkoopbare (netto) oppervlakte, 7,4 ha voor de wegen en 3 ha voor het crematorium. De gemeenteraad bekrachtigde het masterplan op 8 juli 2010. In het najaar 2011 werd het milieuonderzoek afgerond.

De Stad Aalst zal de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Siesegem zelf coördineren en onderzoekt daartoe de mogelijkheden voor de oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf. De realisatie van het crematorium komt in handen van de intercommunale Westlede. Die zal daarbij gebruik maken van de nieuwste technologieën en bijzondere aandacht hebben voor de vormgeving en de inrichting.

De procedure voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is in het voorjaar 2012 gestart waardoor er een juridische onderbouw komt voor het masterplan en waardoor vergunningen kunnen worden gegeven.

Onderhandelingen voor de grondverwervingen zijn opgestart.

Voor de vergunningsaanvragen zijn er ook nog een landbouweffectenrapport (LER) en inrichtingsstudies voorzien. Voor het crematorium is er een architectuurwedstrijd uitgeschreven.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Marieke Van Poucke, opgevolgd door Yvan De Groeve
POM Oost-Vlaanderen
Seminariestraat 2
9000 GENT
tel: 09 267 86 66
Mail: Klik hier