Regio Noorderkempen

nk.gifIn uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen.

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed.

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.
 
Beschikbare documenten:

Volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos zijn in deze regio opgemaakt of in voorbereiding:

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen in voorbereiding:
    • De Liereman (Oud-Turnhout)
    • Kempische Kleiputten (Malle, Brecht, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse, Turnhout)
    • Vallei van de Mark in Merksplas (Merksplas) (nog op te starten)

    Definitief vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen: