Regelgeving handhaving

pdf bestandVeelgestelde vragen over de handhaving - "FAQ-flits" (584 kB)

Milieuhandhaving

Het Milieuhandhavingsdecreet werd ingevoegd als titel XVI in het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en wordt verder uitgevoerd door het Milieuhandhavingsbesluit.

Handhaving Ruimtelijke Ordening

Handhavingsdecreet en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering over de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten (in werking 01/03/2018).

Handhaving Onroerend Erfgoed

De handhavingsregels inzake het toezicht op het onroerend erfgoed vindt men terug onder hoofdstuk 11 van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 12 van het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 

De handhavingsregels inzake het toezicht op het varend erfgoed vindt men terug onder hoofdstuk 5 van het varenderfgoeddecreet van 29 maart 2002