Regelgeving handhaving


FAQ-flits Handhaving

Download de meest gestelde vragen over het Handhavingsdecreet:

pdf bestandVeelgestelde vragen over de handhaving - "FAQ-flits" (584 kB)

Controle op vastgoedadvertenties

Sinds 1 maart 2018 komen inbreuken op de informatieplichten (art. 6.2.2, 4° VCRO) in aanmerking voor bestuurlijke beboeting door de gewestelijke beboetingsentiteit. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt (in artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6) een aantal verplichte vermeldingen bij de verkoop van onroerende goederen. Zowel in de akte als in de onderhandse akte als in publiciteit. 

Nieuw is dat één van de te vermelden zaken is: "of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is”. Titel VI gaat over handhaving.

De lijst van toegelaten afkortingen in vastgoedadvertenties werd uitgebreid en zowel de vastgoedsector/notarissen, als de verschillende persgroepen zijn hierover op de hoogte gebracht. Gelieve hiermee rekening te houden bij uw vaststellingen.

De nieuwe afkortingen zijn :

  • Dv (Dagvaarding uitgebracht)
  • Ho (Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd) 
  • Bo (Bestuursdwang opgelegd)
  • Lod (Last onder dwangsom opgelegd)
  • Ms (Minnelijke schikking aangegaan) 
  • Gmo (Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd)

De afkorting  'Gdv'  (Geen dagvaarding uitgebracht) is verwijderd uit het lijstje.

Infosessies voor handhavers in maart en april 2018 

Milieuhandhaving

Het Milieuhandhavingsdecreet werd ingevoegd als titel XVI in het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en wordt verder uitgevoerd door het Milieuhandhavingsbesluit.

Handhaving Ruimtelijke Ordening

Het Handhavingsdecreet en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering over de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten (in werking 01/03/2018).

Handhaving Onroerend Erfgoed

De handhavingsregels inzake het toezicht op het onroerend erfgoed vindt men terug onder hoofdstuk 11 van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 12 van het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 .

De handhavingsregels inzake het toezicht op het varend erfgoed vindt men terug onder hoofdstuk 5 van het varenderfgoeddecreet van 29 maart 2002.