Regelgeving

Voor een afdrukbare versie van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, klik hier.

Voor een afdrukbare versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, klik hier.

Voor een afdrukbare versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, klik hier. Deze lijsten zijn van belang voor de bepaling van de bevoegde overheid die een voorkeursbesluit of projectbesluit kan vaststellen.