Geraardsbergen

Reconversie Den Bleek Initiatiefnemer: Stad Geraardsbergen
 


 

Het project

Het lokaal bestuur Geraardsbergen wil het recreatiedomein Den Bleek, gelegen langs de Dender, een nieuwe dynamiek en uitstraling geven. De site heeft een zeer strategische ligging voor de Geraardsbergense waterhuishouding.  De recreatieve groenzone ligt namelijk net voor het stadscentrum en er bevindt zich een stuwsluis waardoor het waterpeil geregeld kan worden. 
Het huidige openluchtzwembad en enkele andere gebouwen en verhardingen zullen hier verdwijnen als onderdeel van de hervorming naar een kwalitatief recreatieve groenzone dichtbij het centrum.  De bedoeling is om overstromingen te beperken. De beslissing tot sluiten was niet eenvoudig. Vanuit een participatietraject met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zal men werken aan een gedragen ontwerp en reconversieproces voor de site, waarbij duurzaamheid en vergroening voorop staan gesteld. 

Den Bleek

Technische fiche

  • Locatie: Geraardsbergen 
  • Aanvrager: stad Geraardsbergen 
  • Partners: Burgers, verenigingen, adviesraden, basisschool GO! Dender, Woonzorgcentrum De Populier 
  • Ontwerpteam: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 4650
  • Geraamde kostprijs  (in €): 403515
  • Subsidiebelofte (in €): 250000