Realisatie van een bouwshift

Vlaanderen geeft een impuls aan gemeenten die een ruimtelijk beleidsplanningsproces koppelen aan de ontwikkeling van een lokale strategie rond kwalitatief ruimtelijk rendement in gemengde leefomgevingen, en het daarbij actief terugdringen van bijkomend ruimtebeslag.   
 
Vertrekkend vanuit de Vlaamse doelstellingen, ruimtelijke principes en geschetste rendementskansen brengen deze gemeenten in beeld waar hun gebiedsgerichte en kwalitatieve kansen liggen om het ruimtelijk rendement te verhogen en waar niet (waar niet verdichten, waar vrijwaren, waar herbestemmen).  Daarnaast werken ze tot op beleidskaderniveau minstens een deelthema binnen de opgave ‘bouwshift' uit.

Overzicht geselecteerde projecten

Pilootproject Mechelen - bouwshift

Beleidskader Groeiende Stad

Het pilootproject is een initiatief van de stad Mechelen. Op 29 juni 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de Plan van Aanpak voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Mechelen (BRM) goed en op 7 september 2020 keurde de gemeenteraad het bestek en de wijze van gunnen goed.

pdf bestandMechelen - Beleidskader Groeiende Stad (132 kB)

Pilootproject Asse - Bouwshift

Beleidsplan Ruimte Asse - Locatiegericht onderzoek voor beleidskaders

Het pilootproject is een initiatief van de gemeente Asse. De gemeente Asse werkt aan de opmaak van een Beleidsplan Ruimte en organiseerde in de zomer van 2020 reeds een publieke raadpleging over de conceptnota. Ze wil haar beleidskaders gebiedsgericht vorm geven en voert met de subsidie een locatiegericht onderzoek uit.

pdf bestandAsse - Beleidsplan Ruimte Asse (148 kB)

Pilootproject zwijndrecht  bouwshift

Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht

Het pilootproject is een initiatief van de gemeente Zwijndrecht. De gemeente Zwijndrecht ging in maart 2020 van start met de opmaak van haar Beleidsplan Ruimte, ter actualisering en ter vervanging van het gemeentelijk structuurplan (2001).

pdf bestandZwijndrecht - Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht (148 kB)

Nazareth 2

Bouwshift in Nazareth

Het pilootproject “Bouwshift in Nazareth” is een initiatief van de gemeente Nazareth en Veneco. De gemeente Nazareth is één van de pioniers in Vlaanderen om een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op te maken.

pdf bestandNazareth - Veneco - Bouwshift in Nazareth (177 kB)

 

Pilootproject Brugge Bouwshift

Beleidsplan Ruimte Brugge

Het pilootproject "Beleidsplan Ruimte Brugge" is een initiatief van de stad Brugge. Brugge heeft reeds sinds 2006 een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Omdat dit GRS sterk verouderd is, is  de stad begonnen is met een Beleidsplan Ruimte Brugge, met een planhorizon tot 2050.

pdf bestandBrugge - Beleidsplan Ruimte Brugge (146 kB)

 

Pilootproject Merelbeke - Bouwshift

Doorvertaling strategische visie - Merelbeke

Het pilootproject "Doorvertaling strategische visie" is een initiatief van gemeente Merelbeke en Veneco.

pdf bestandMerelbeke - Veneco - Doorvertaling strategische visie Merelbeke (1.88 MB)

Pilootproject Pelt Bouwshift

Peltorama 2050

De actie van dit pilootproject van de gemeente Pelt bestaat uit het opmaken van een ‘Beleidsplan Ruimte Pelt’ en flankerend het uitwerken van een centrumvisie.

pdf bestandPelt - Peltorama 2050 (148 kB)

Pilootproject Deinze bouwshift

Overgang stads- en dorpsranden naar openruimtegebied

Het pilootproject “Overgang stads- en dorpsranden naar openruimtegebied” is een initiatief van de stad Deinze. Met de fusie van Deinze en Nevele op 1 januari 2019 wil men o.a.  nieuwe stappen zetten en een coherente ruimtelijke visie formuleren door de opmaak van een beleidsplan.

pdf bestandDeinze - Overgang stads- en dorpsranden naar openruimtegebied (130 kB)

 

Pilootproject Leiedal bouwshift

Operationaliseren bouwshift in Zuid-West-Vlaanderen

Dit pilootproject is een initiatief van Leiedal en de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. De ambitie is om als “ruimteneutrale regio” te fungeren en om de krachtlijn “kernversterking en stedelijk netwerk” uit de regionale ruimtelijke visie te vertalen naar een intergemeentelijke strategische visie en beleidskader.

pdf bestandLeiedal - Operationaliseren bouwshift in Zuid-West-Vlaanderen (151 kB)