Ravenshout-Noord

Waar:Gemeente Beringen

Wat: Regionaal bedrijventerrein met voorbehouden zone voor watergebonden activiteit

Ha: 43

Ligging:

06_Ravenshout_Noord.png

Doorlopen procedures:

 • Eerst fase “inrichtingsplan/schetsontwerp” voorlopig opgeleverd begin juni 2010:
  • trimodale ontsluiting
  • terreinindeling
  • waterlopen
  • fietspaden
  • windmolens
  • waterhuishoudingsstudie (DWA, RWA)
  • conceptraming
 • Ontheffing plan-mer plicht o.b.v. project-MER
 • RUP definitief vastgesteld: 29 februari 2008

Stand van zaken: 

 • Onteigeningsmachtiging verkregen 01/02/2011
 • Februari 2013: ondertekening overdracht realisatie BT van LRM naar stad Beringen
 • Samenhang met inbreiding op aanpalende gebied
 • Realisatie expressweg N73 nodig voor ontsluiting industriezone mogelijk te maken. (SALK actie, gepland voor 2016)
 • Subsidies Agentschap  Ondernemen voor aanleg wegenis en infrastructuur
 • Voorziene uitgifte: Q1 2015 ( toewijzing)
 • Aanvang wegeniswerken: maart 2015
 • Uitgifte lopende, met verkoop van 12 ha aan Mobis Parts Europe

In realisatie: 

09_Ravenshout_Noord_In_realisatie.png