Ravenshout N73

Waar: Beringen

Wat: 

  • Verbetering van en bijkomende ontsluiting van de cluster Ravenshout, Genenbos. Verbinding tussen huidige weg ‘Langvoort’ (Laakdal) en op-en afrittencomplec E313 (Ham)
  • Verlenging tot het terrein Ham-Zwartenhoek is voorzien in 2015

Ligging:

01_Ravenshout_N73.png

Doorlopen procedures:

  • Streefbeeld gemaakt en goedgekeurd, grotendeels uitgevoerd
  • Was in actieprogramma aangeduid als te herstructureren terrein
  • Opwaardering gekoppeld aan ontwikkeling Genenbos
  • planMER doortrekking N73 goedgekeurd in 2011
  • Op projectvergadering van 06.02.2015 tot twee varianten van tracés gereduceerd
  • Project opgenomen in SALK
  • Uitvoering in voorbereiding (eind 2015 aanbesteding)