Randvoorwaarden windturbines

Relevante milieuvoorwaarden

De milieuvoorwaarden die moeten gerespecteerd worden bij de exploitatie van een windturbine zijn opgenomen in titel II van het VLAREM. Hiermee wordt een rechtszeker kader gecreëerd voor zowel omwonenden, exploitanten als vergunningverleners bij de inplanting en exploitatie van grootschalige windturbines in Vlaanderen.
Raadpleegde relevante milieuvoorwaarden met betrekking tot geluid, slagschaduw en veiligheid zoals opgenomen in titel II van het VLAREM. 
In artikel 5.20.6.4.1 wordt verwezen naar bijlage 5.20.6.1 van titel II van het VLAREM

Kader veiligheid en windturbines

Meer informatie met betrekking tot het door de Vlaamse Overheid aanvaarde kader met betrekking tot veiligheid en windturbines.

Handleiding project-m.e.r.-verplichtingen

pdf bestand Handleiding project-m.e.r.-verplichtingen windturbineprojecten. (1.02 MB)

Ruimtelijk afwegingskader: omzendbrief

Het ruimtelijk afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines zijn gebundeld in de omzendbrief RO/2014/02.