Randvoorwaarden windturbines

Relevante milieuvoorwaarden

De milieuvoorwaarden die moeten gerespecteerd worden bij de exploitatie van een windturbine zijn opgenomen in titel II van het VLAREM. Hiermee wordt een rechtszeker kader gecreëerd voor zowel omwonenden, exploitanten als vergunningverleners bij de inplanting en exploitatie van grootschalige windturbines in Vlaanderen.

Kader veiligheid en windturbines

Handleiding project-m.e.r.-verplichtingen

Ruimtelijk afwegingskader: omzendbrief

  • Het ruimtelijk afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines zijn gebundeld in de omzendbrief RO/2014/02.

Ruimtebeslag

Samen met het departement Landbouw en Visserij maakte  het departement Omgeving een nota op met een aantal handvaten om het ruimtebeslag bij windturbineprojecten te beperken.

pdf bestandRichtlijnennota ruimtebeslag Windturbines.pdf (101 kB)