Quartier Canal

Wie: Stad Hasselt in samenwerking met onder andere VLAIO (subsidiërende overheid)

Waar: Hasselt

Wat: Herstructurering bestaande bedrijventerreinen

Ha: 107

Ligging:

16_Quartier_Canal.png

Doelstellingen:

 • Detailonderzoek naar onbenutte gronden, zorgvuldig ruimtegebruik, vervoer per schip stimuleren, en dergelijke …
 • Historisch verouderde bedrijfsgebouwen., voortbestaan bestaande bedrijven garanderen
 • Het ruimtegebruik is versnipperd
 • Het kanaal wordt als vervoersmodus relatief beperkt gebruikt
 • Kwaliteiten op vlak van watergebondenheid behouden
 • De site wordt omgevormd in functie van stedelijke bedrijvigheid
 • Grote bijkomende verkeersdruk tegengaan
 • Afstemming rond OV

Doorlopen procedures:

 • Opstart 8.03.2007
 • Zone Kanaalkom: BPA goedgekeurd per MB op 26.4.2005. De zone krijgt hierbij een bestemming in functie van gemengde stedelijke ontwikkeling met aandacht voor goed wonen aan het water
 • Uitvoering studie zone Genkersteenweg en Trichterheide onderzoek naar
  • Intensiever gebruik van de ruimte
  • Verbetering van de infrastructurele voorzieningen
  • Haalbaarheid behoud zonevreemde functies aanwezig op de terreinen eindrapport mei 2011
 • 2008 masterplan opgesteld door de stad Hasselt voor de integrale kanaalzone
 • Op basis van het ‘masterplan voor de Kanaalzone Hasselt’ planningsproces opstarten
 • Invulling meer stedelijk, minder industrieel onderzocht in globale plan-MER ENA

Stand van zaken:

 • In uitvoering
 • Tevens stadscontract Stedenbeleid