Publiekslezingen over klimaatverandering aan de kust

  • 1 september 2021

De klimaatverandering heeft ook op onze kust een sterke impact. Denk aan overstromingen, lange periodes van droogte ... Hoe kunnen we ons op een duurzame en meer natuurlijke manier wapenen tegen deze veranderende weersfenomenen? Daar wil het Departement Omgeving i.h.k.v. het Europese Interregproject SARCC een antwoord op bieden tijdens de lezingenreeks 'expertenkijk op de klimaatverandering aan de kust' voor het brede publiek. De lezingen vinden plaats op verschillende locaties en op verschillende momenten in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022. 

Meer info over de lezingen