Publieke raadpleging van 1/06/2021 t/m 21/06/2021 over het Complex project ‘Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’

 • 1 juni 2021

Het projectteam onderzoekt vandaag verschillende alternatieven om tot een finaal inrichtingsalternatief voor het project te komen. De alternatieven die op tafel liggen, kan je raadplegen in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten tonen aan dat we het alternatief ‘ovonde’ kunnen verbeteren om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Er werd een tussennota opgestelde waarin de aanpassing van dit alternatief in detail wordt toegelicht. De tussennota is raadpleegbaar vanaf 1 juni 2021.

HOE REAGEREN OP DE TUSSENNOTA?  

De nota inkijken kan zowel online als offline op de volgende manieren: 

De nota kan je hier lezen en is beschikbaar op de websites:
-  www.brugge.be
-  www.complexeprojecten.be
-  www.omgeving.vlaanderen.be.

 • Wie liever een papieren exemplaar leest, vindt de tussennota bij de gemeenteafdeling Zeebrugge (Marktplein 12, 8380 Brugge).  

Jouw opmerkingen op het document kan je bezorgen aan het projectteam via:  

 • e-mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be;   
 • de inspraakdoos bij de gemeenteafdeling Zeebrugge;
 • post naar het adres: 
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Maritieme Toegang 
  Thonetlaan 102 bus 2  
  2050 Antwerpen

   

ADVIES EN OPMERKINGEN WORDEN VERWERKT IN GEACTUALISEERDE PROJECTONDERZOEKSNOTA  

We bezorgen de tussennota ook aan adviesverlenende instanties, zoals de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ. Alle opmerkingen en adviezen verzamelen we in een overwegingsdocument. De input die we verder meenemen, voegen we toe aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De definitieve documenten publiceren we daarna hier.

 

 

 

Digitaal inspreken op een kennisgevingsnota

Je gegevens

Je inhoudelijke reactie

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan een andere overheidsdienst of aan derden worden doorgegeven. Op uw verzoek kan u steeds inzage krijgen in uw, door de dienst Milieueffectrapportagebeheer opgeslagen, persoonlijke gegevens. Uw inhoudelijke reactie kan wel aan derden overgemaakt worden, zowel voor verwerking in het onderzoek naar milieueffecten als in het kader van openbaarheid van bestuur.

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)