Publieke raadpleging over startnota GRUP Uitbreiding Vandersanden Steenfabrieken Bilzen

 • 20 augustus 2020

Van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Uitbreiding Vandersanden Steenfabrieken Bilzen’.  Dit GRUP heeft als doel de bestemming van percelen te wijzigen in het kader van een uitbreiding van de bestaande bedrijfszone.

Het bedrijf Vandersanden Steenfabrieken is sinds 1925 gevestigd in Kleine-Spouwen, een deelgemeente van Bilzen. Van ‘ambachtelijke steenbakkerij’ is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste en modernste steenfabrieken in Vlaanderen. De Vlaamse Regering start met een geïntegreerd planproces om het bedrijf verdere uitbreidingmogelijkheden te bieden en keurde op 10 juli 2020 de startnota goed.

Momenteel werken er bij de steenfabriek ongeveer honderd mensen die voornamelijk wonen in de regio rond het bedrijf. Door de expansie in de loop der jaren is er echter een structureel tekort aan ruimte ontstaan op de site in Kleine-Spouwen voor opslag van afgewerkte producten. Een uitbreiding binnen het huidige juridische kader,  het gewestelijk RUP “Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg”, is niet meer mogelijk.

Te weinig opslagruimte 

Als gevolg van wijzigingen in de markt en uitbreidingen in het assortiment was de bestaande opslagruimte in open lucht voor afgewerkte producten niet meer toereikend. Er werd onderzocht of er efficiëntiewinsten konden worden behaald binnen de huidige oppervlakte maar rekening houdend met functionaliteit en veiligheid bleek dit niet mogelijk. De totale ontwikkeling bestaat uit een uitbreiding van de bedrijfssite in Bilzen met een bijkomende, verharde zone in open lucht die zal worden gebruikt als stapelplaats en stockageruimte voor bakstenen. De zone waarop de uitbreiding werd gevraagd heeft een oppervlakte van 3,7 ha en bevindt zich aanliggend ten noordoosten van het bestaande bedrijfsterrein langs de Rode Kruislaan. 

Buffering en flankerende maatregelen

Er wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing van de nieuwe opslagruimte in het landschap en de buffering van het hemelwater dat op de nieuw aan te leggen verharde structuur terecht zal komen. Een ruime bufferstrook, binnen de grenzen van de uitbreidingszone, zal worden aangelegd en beplant met inheemse bomen en struiken. De Schildstraat, die grenst aan de noordelijke zijde van de bestaande bedrijfszone, zal worden verlegd tot tegen de grens van de nieuwe uitbreidingszone. De karakteristieken van die gedeeltelijk holle weg zullen bij de aanleg van de nieuwe weg worden meegenomen om zo een meerwaarde te betekenen voor de natuur en de omgeving.

Voor de landbouw worden flankerende maatregelen voorzien. De inrichting van de nieuwe opslagruimte is aanpasbaar voor veranderende noden. Hierbij wordt aan de omkeerbaarheid van de uitbreidingszone gedacht. Indien deze opslagruimte in de toekomst buiten gebruik zou worden gesteld, dan kan dit terrein opnieuw omgevormd worden tot landbouwgebied.

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 19 oktober 2020 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Reageren via het online formulier 
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Bilzen
 • Brief sturen naar

  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel

Meer info

Startnota

Bekijk de startnota 

De startnota ligt ook ter inzage bij de gemeente Bilzen.  Daarvoor maakt u telefonisch een afspraak via het nummer 02 553 38 00.

Inhoudelijke vragen

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving:

Infomarkt

Indien de coronamaatregelen het toelaten, wordt een infomarkt georganiseerd op 

 • Donderdag 24 september 2020 tussen 14.00 en 20.00 uur in Zaal OC Sint-Amandus, Sint-Aldegondisstraat 5, 3740 Kleine-Spouwen (Bilzen).

Om dit veilig te laten verlopen, is inschrijven voor een bepaald tijdslot verplicht. Dat kan via het telefoonnummer 02 553 38 00.

Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be