Publieke raadpleging over startnota GRUP Leidingstraat Zelzate-Kallo

 • 21 augustus 2020

Van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Zelzate - Kallo’. Dit GRUP heeft als doel de bestemming van percelen te wijzigen om de aanleg van een nieuwe aardgasleiding mogelijk te maken op het grondgebied van Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren.

Versterking aardgasnetwerk

Fluxys is de netbeheerder in België voor de ontwikkeling van het hogedruknetwerk voor aardgas. De ontwikkeling van dit netwerk gebeurt in functie van het garanderen van de energiebevoorradingszekerheid. België heeft geen eigen aardgasbronnen en voert dus aardgas in uit het buitenland. De Vlaamse overheid faciliteert die bevoorradingszekerheid door de noodzakelijke ruimte te voorzien voor het aardgasnetwerk in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP). 

Bevoorrading haven Antwerpen en voorbereiden energietransitie

De toekomstige energiebehoefte in België en de (huidige) configuratie van de aardgas- en elektriciteitsinfrastructuur van Fluxys en Elia maken het nodig om de hoofdaanvoer van aardgas naar de haven van Antwerpen te versterken. 

De nieuwe leiding zorgt voor de nodige aanvoercapaciteit om een antwoord te bieden voor een aantal industriële gasaansluitingen in de haven waar zich een belangrijke cluster chemische industrie bevindt. 

De infrastructuur is de beste keuze vanuit het perspectief van een zo goed mogelijke diversificatie van de aanvoerroutes. Ze zal toelaten om de bevoorradingszekerheid van de haven te versterken in afwachting dat de laagcalorische gasnetten die de grootstad Antwerpen van Nederlands Groningengas voorzien, zullen zijn omgezet naar hoogcalorische gasnetten.

In het licht van de energietransitie is deze infrastructuur tevens compatibel met de instroom van koolstofneutraal groen gas. 


Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 19 oktober 2020 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Reageren via het online formulier 
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in een van de betrokken gemeenten: Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren
 • Brief sturen naar

  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel.

Meer info

Startnota

Bekijk de startnota

De startnota ligt ook ter inzage bij de gemeente Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren. Dit kan enkel op afspraak, via het nummer 02 553 38 00.

Inhoudelijke vragen

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving:

Infomarkten

De publieke participatiemomenten die voorzien waren op maandag 28, woensdag 30 en vrijdag 2 oktober zijn door omstandigheden geannuleerd en vervangen door een webinar die doorgaat op donderdag 8 oktober van 18u30 tot 20u30. U kan dan vragen stellen aan de opstellers van het plan over de startnota. Toegang tot de webinar op verzoek via 02 553 38 00.


Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.
 

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be