Publieke raadpleging over startnota GRUP Leidingstraat Viersel-Walem

 • 2 februari 2021

Van 2 februari tot en met 2 april 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Viersel-Walem’. Dit GRUP heeft als doel om de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding mogelijk te maken op het grondgebied van Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Rumst in de provincie Antwerpen. Op dinsdag 2 maart organiseren we voor alle geïnteresseerden een digitaal participatiemoment.

Versterking drinkwaternet

In kader van toenemende droogte moet op korte termijn de drinkwatervoorziening in Vlaanderen versterkt worden. De waterbedrijven Pidpa en water-link sloten in 2018 een samenwerkingsovereenkomst om de leveringszekerheid van drinkwater te versterken en tegelijkertijd het energieverbruik van grote watertransporten duurzaam te verminderen. Hiervoor willen Pidpa en water-link tegen 2023 een nieuwe drinkwaterleiding realiseren met grote doorvoercapaciteit tussen de noordelijke productiecentra aan het Albertkanaal en het productiecentrum van Walem en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen. 

Om een grote drinkwaterleiding met een diameter van 900 mm (DN900) te kunnen aanleggen, hebben de betrokken intercommunales vergunningen nodig. Die zullen pas kunnen aangevraagd worden, als via een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op de plannen ruimte voorzien is voor die leiding. 

Rol van het GRUP

Het GRUP ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ voorziet een tracé voor een drinkwaterleiding tussen het Albertkanaal en het drinkwaterproductiecentrum van Walem (plangebied in de bijlage). De tracékeuze en enkele lokale varianten vormen een belangrijk aandachtspunt en worden beschreven in de startnota van het GRUP.

Om de realisatie van een drinkwaterleiding mogelijk te maken, zal het plan een overdruk leidingstraat op de verbinding tussen Viersel en Walem voorzien. De aanduiding van een leidingstraat is, technisch gesproken, een ‘overdruk’. Dat wil zeggen dat er een bestemming (leidingstraat) wordt aangeduid bovenop de huidig bestaande bestemming en dat die bestaande bestemming ook behouden blijft (bv. agrarisch gebied).

Voor de bijhorende infrastructuur bovengronds wordt de bestemming openbaar nut voorzien. De overdruk leidingstraat laat ook toe om in de toekomst bijkomende nutsleidingen te bundelen met de drinkwaterleiding. 

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 2 april 2021 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Digitaal reageren 
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver of Rumst
 • Brief sturen naar
  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten,
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel.

Meer info

 • Op de website van het Departement Omgeving
 • Bij de gemeenten kan dit enkel op afspraak door de coronamaatregelen:
  • Gemeente Zandhoven
   • Adres
    Gemeentehuis (dienst omgeving)
    Liersebaan 12
    2240 Zandhoven
   • Maak een afspraak via het nummer 03/410 16 38
     
  • Gemeente Nijlen
   • Adres
    Kerkstraat 4
    2560 Nijlen
   • Maak een afspraak via het nummer 03 410 02 11
     
  • Stad Lier
   • Adres
    Stadskantoor Dungelhoeff
    Paradeplein 2 b1
    2500 Lier
   • Maak een afspraak via het nummer 03/8000 300 of via de website van stad Lier
     
  • Gemeente Duffel
   • Adres
    Gemeentestraat 21
    2570 Duffel
   • Maak een afspraak via het nummer 015 30 72 60
     
  • Gemeente Sint-Katelijne-Waver
  • Gemeente Rumst
   • Adres
    Gemeentehuis (dienst Omgeving)
    Koningin Astridplein 12
    2840 Rumst
   • Maak een afspraak via het nummer 03 880 00 11
     
 • Bij het Departement Omgeving, enkel op afspraak
  • Adres
   Departement Omgeving
   Afdeling GOP
   Graaf de Ferrarisgebouw
   Koning Albert II-laan 20 b7
   1000 Brussel
  • Maak een afspraak via het nummer 02 553 38 00


Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving via omgevingsplanning@vlaanderen.be of 02 553 38 00.

Er wordt één digitaal participatiemoment in de vorm van een webinar georganiseerd op dinsdag 2 maart van 19.00 u. tot 20.30 u. Inschrijven kan via het nummer 02 553 38 00. 


Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. Iedereen kan dan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.