Publieke raadpleging over startnota GRUP Leidingstraat Glabbeek Halen

 • 21 augustus 2020

Van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Glabbeek Halen’. Dit GRUP heeft als doel de bestemming van percelen te wijzigen om de aanleg van een nieuwe aardgasleiding mogelijk te maken op het grondgebied van Bekkevoort, Diest, Glabbeek, Halen, Geetbets en Kortenaken, in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

Versterking aardgasnetwerk

Fluxys is de netbeheerder in België voor de ontwikkeling van het hogedruknetwerk voor aardgas. De ontwikkeling van dit netwerk gebeurt in functie van het garanderen van de energiebevoorradingszekerheid. België heeft geen eigen aardgasbronnen en voert dus aardgas in uit het buitenland. De Vlaamse overheid faciliteert die bevoorradingszekerheid door de noodzakelijke ruimte te voorzien voor het aardgasnetwerk in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP). 

Op korte termijn moet het aardgasvervoersnet versterkt worden om de hoofdaanvoer van aardgas naar de regio Limburg te kunnen verzekeren. Het gaat om een versterking van de hoofdassen van het aardgasvervoersnet. Die hoofdassen betreffen leidingen met hoge capaciteit die de doorvoer van grens naar grens verzorgen of belangrijke interne verbruiksclusters bereiken zoals de haven van Antwerpen, de gasopslag in Loenhout en verschillende grootsteden waaronder Brussel, Gent, Antwerpen en Luik.

Energietransitie voorbereiden 

De leiding is nodig om een antwoord te bieden op het aantal gasaansluitingen in de regio, dat met een jaarlijks gemiddelde van 4,5 procent bijna dubbel zo hoog ligt dan gemiddeld in Vlaanderen. De infrastructuur biedt tevens flexibiliteit om de eindverbruikers in de regio om te schakelen van laagcalorisch aardgas uit Nederland naar hoogcalorisch aardgas in het kader van de stelselmatige afbouw van de uitvoer van laagcalorisch aardgas uit Nederland. 

De infrastructuur is ook de beste keuze vanuit het perspectief van een zo goed mogelijke diversificatie van de aanvoerroutes. De lokale aardgas-ruggengraat die de regio van het Albertkanaal voedt, wordt vandaag uitsluitend bevoorraad vanuit het oosten, aan de Belgisch-Nederlandse grens. Door de regio van het Albertkanaal aan te sluiten op de bestaande oost/west transportas door België, bestaat de mogelijkheid om aardgas van diverse bronnen (Noors, Brits, Russisch, LNG dat wereldwijd beschikbaar is, enz.) met de nodige capaciteit en druk aan te spreken. 

In het licht van de energietransitie is de infrastructuur tevens compatibel met de instroom van koolstofneutraal groen gas.


Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 19 oktober 2020 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Reageren via het online formulier 
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in een van de betrokken gemeenten: Bekkevoort, Diest, Glabbeek, Halen, Geetbets of Kortenaken
 • Brief sturen naar

  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel.

Meer info

Startnota

Bekijk de startnota

De startnota ligt ook ter inzage bij de gemeente Bekkevoort, Diest, Glabbeek, Halen, Geetbets en Kortenaken. Dit kan enkel op afspraak, via het nummer 02 553 38 00.

Inhoudelijke vragen

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving:

Infomarkten

De publieke participatiemomenten die voorzien waren op dinsdag 29 en donderdag 1 oktober zijn door omstandigheden geannuleerd en vervangen door een webinar die doorgaat op dinsdag 6 oktober van 18u30 tot 20u30. U kan dan vragen stellen aan de opstellers van het plan over de startnota. Toegang tot de webinar op verzoek via 02 553 38 00.


Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be