Publieke raadpleging over startnota GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

 • 23 februari 2021

Van 2 maart tot en met 30 april 2021 organiseert de Vlaamse overheid de publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Tot en met 30 april 2021 kan iedereen via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Geïnteresseerden kunnen in maart of april een digitaal informatiemoment volgen.

Schakel in een duurzame energie- en mobiliteitstransitie

Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werken samen aan een duurzame toekomstvisie voor de chemiesector. Het uitbreiden van het transport via pijpleidingen is een belangrijke schakel in een duurzame energietransitie voor het transport van onder meer waterstof en CO2. 
Vervoer via pijpleidingen betekent een vermindering van vervoer over de weg.
In Vlaanderen is het belangrijkste knelpunt het ontbreken van een tracé voor pijpleidingen van de Antwerpse haven naar de chemieclusters langsheen het Albertkanaal, Nederland en het Duitse Ruhrgebied.

Reservatiestrook voor een ondergrondse leidingstraat

Daarom maakt de Vlaamse overheid een uitvoeringsplan op om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat van de Antwerpse haven tot de grens met Nederland (Geleen), met een aantakking naar de chemieclusters langsheen het Albertkanaal. Deze leidingstraat is een zone van 45m breed waarin een 5 à 8 pijpleidingen gebundeld kunnen worden. De leidingstraat is bedoeld voor het transport van verschillende stoffen en producten over lange afstand.
Voor een reservatiestrook legt een GRUP een zogenaamde overdruk op de bestemming. Waar mogelijk blijft de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond behouden. Niet toegelaten boven de leidingstraat is bebouwing, bomen of diep wortelende planten.

Drie alternatieven

De startnota stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk tracé, een zuidelijk tracé en een gecombineerd centraal tracé.
Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen, richting Nederland (Geleen).
Ter hoogte van de chemieclusters langsheen het Albertkanaal in Geel, Meerhout, Tessenderlo en Beringen worden aantakkingen voorzien.

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 30 april 2021 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Digitaal reageren via omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten
 • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

Meer info

 • De startnota inkijken, kan op omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr. Via die link is ook een gesproken toelichting te bekijken over het globale plan, de alternatieven en de procedure van de publieke raadpleging.
  De startnota ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Inzage is enkel mogelijk op afspraak. 
  Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of Tel 02 553 38 00.
 • Wegens de corona-maatregelen zijn er enkel digitale informatiemomenten (in de vorm van een Webinar). Op donderdag 25 maart 2021 en op dinsdag 30 maart 2021 is er een digitaal informatiemoment van 19 tot 21u. Na een toelichting kunnen vragen gesteld worden. Inschrijven kan via 02.553 38 00 of via omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr.
 • Vervolgtraject
  Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie.
  De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be